Kurumsal

Kalite Politikamız

  • Pazardaki liderliğimizi, eğitilmiş, müşteri odaklı çalışan ve ekip çalışması konusunda başarılı uygulamaları olan personelimiz ile sürdürüp geliştirmek,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak, kaliteden ödün vermeden maliyetleri kontrol altında tutmak,
  • Sürekli iyileştirme sistematiği ile tüm POLPAN KZ süreçlerinin etkinliğini yönetmek,
  • Sürekli bir gelişim, yenilikçilik, verimlilik anlayışı ile müşteri beklentilerini, teknolojik, ekonomik ve çevreye duyarlı mevcut ve yeni ürünler ile karşılamak.